Panel Dinasyddion Gwent Fwyaf

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Dyma ail adroddiad blynyddol Panel Dinasyddion Gwent Fwyaf. Mae’n trafod sut a pham y sefydlwyd y panel, beth rydym wedi bod yn ei wneud dros y fl wyddyn ddiwethaf, beth rydym yn ei wneud a’r hyn rydym eisiau ei wneud y fl wyddyn nesaf.

Lawrlwytho Lawrlwytho fersiwn hawdd ei darllen

Adroddiad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2016/17

Adroddiad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2016/17

Adroddiad ar y cynnydd mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi'i gwneud yn ystod 2016-17.

Lawrlwytho

Cylchlythyr

Y cylchlythyr diweddaraf ar weithgarwch Gwasanaethau Cymdeithasol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent

Lawrlwytho

Cynllun Ardal Ranbarthol

Mae'r Cynllun Ardal Rhanbarthol yn cynnwys:

  • blaenoriaethau lefel uchel ar gyfer gweithio'n rhanbarthol;
  • blaenoriaethau a amlygwyd gan ddinasyddion; ac
  • yn nodi sut y caiff llwyddiant ei fesur
Lawrlwytho

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2017/18

Adroddiad ar y cynnydd a chyflawniadau allweddol mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi'i gwneud yn ystod 2017-18.

Lawrlwytho

Papurau cyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Yma gallwch ddod o hyd i'r papurau o gyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol diweddar.

Download